Avís Legal

El domini d’Internet www.capbutacabuida.cat és un domini propietat de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES PRODUCTORES DE TEATRE DE CATALUNYA (en endavant ADETCA) que té per objecte fundacional procurar la subsistència i el desenvolupament del teatre d’iniciativa privada i la creació de vies i procediments que facilitin les tasques dels associats.

ADETCA té la seva seu social al carrer Hospital, 51, de Barcelona. I està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

ADETCA té el CIF G60227105

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE), accessible a l’adreça d’Internet www.adetca.cat, i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

També s’informa que ADETCA és el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT i de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals.